WiFi Only
12.9 inch
Máy 99%
13.550.000 đ
14.290.000 đ
Trả trước 4.065.000 đ
WiFi + 4G
11inch
Máy 99%
12.350.000 đ
12.990.000 đ
Trả trước 3.705.000 đ
WiFi + 4G
11inch
Máy 99%
11.950.000 đ
12.590.000 đ
Trả trước 3.585.000 đ
WiFi Only
11inch
Máy 99%
11.750.000 đ
12.290.000 đ
Trả trước 3.525.000 đ
WiFi Only
11inch
Máy 99%
10.550.000 đ
11.790.000 đ
Trả trước 3.165.000 đ

iPhone 15